Krátkodobé ubytovanie hostí školy a cudzích osôb bývajúcich mimo mesta Žilina. Neprispôsobivých hostí pod vplyvom alkoholu neubytovávame.

Základné ubytovanie v budovách č.H3,H5 spol . sprchy
2, 3-lôžkové izby, 1 až 10 nocí: 10 €
- nad 11 nocí zľava na:   5 €
Sám na 2, 3-lôžkovej izbe, do 10 nocí: 12 €
- nad 11 nocí zľava na:   6 €
Budova č.H1byty, budovy č. H2, H9 sam.soc.zar.
2, 3, 4-lôžkové izby, 1 až 10 nocí: 13 €
- nad 11 nocí zľava na:   6 €
 Sám na 2, 3, 4-lôžkovej izbe, do 10 nocí: 16 €
 - nad 11 nocí zľava na:   7 €
Budova č.H3-prízemie , sam na izbe ,sam.soc.zariadenie
1 až 10 nocí: 20 €
- nad 11 nocí zľava na: 12 €
Budova č.H3-prízemie ,dvaja na izbe, sam.soc.zariadenie
1 až 10 nocí: 13 €
- nad 11 nocí zľava na:   7 €

 

Od 1.1.2005 sme povinní vyberať daň z ubytovania. Od 1.12020 je zvýšená cena na 2,0 € za osobu a noc.

 

Uvedené ceny sú za osobu a noc. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Daň z ubytovania a aj poplatok za ubytovanie sa platí pri nástupe. V prípade dlhodobého ubytovania je poplatok za ubytovanie aj s daňou nutné uhradiť do 30. (resp. 31.) dňa v mesiaci vopred za nasledujúci mesiac.

Kompletné cenníky aj pre študentov sú na www.iklub.sk 

sekcia UBYTOVANIE, internáty Hliny - v položke "cenníky".

  Webmaster Mail Prihlásenie