Cenník

 

Krátkodobé ubytovanie hostí školy a cudzích osôb bývajúcich mimo mesta Žilina. Hostí pod vplyvom alkoholu neubytovávame.

Základné ubytovanie v budovách č.H3 a č.H5
2, 3-lôžkové izby, 1 až 10 nocí:   9 €
- nad 11 nocí zľava na:   4 €
Sám na 2, 3-lôžkovej izbe, do 10 nocí: 11 €
- nad 11 nocí zľava na:   5 €
Budova č.H1(bl.X)  byty, budava č.H9 - 4-post.
2, 3, 4-lôžkové izby, 1 až 10 nocí: 12 €
- nad 11 nocí zľava na:   5 €
 Sám na 2, 3, 4-lôžkovej izbe, do 10 nocí: 15 €
 - nad 11 nocí zľava na:   6 €
Budova č. H9
Sám na 4-lôžkovej izbe, do 10 nocí: 16 €
- nad 11 nocí zľava na:   8 €
Apartmány v budove č.H3
1 až 10 nocí: 17 €
- nad 11 nocí zľava na: 11 €

 

Od 1.1.2005 sme povinní vyberať daň z ubytovania. Od 1.1.2012 je daň 1,0 € za osobu a noc.

 

Uvedené ceny sú za osobu a noc. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Daň z ubytovania a aj poplatok za ubytovanie sa platí pri nástupe. V prípade dlhodobého ubytovania je poplatok za ubytovanie aj s daňou nutné uhradiť do 30. (resp. 31.) dňa v mesiaci vopred za nasledujúci mesiac.

Kompletné cenníky aj pre študentov sú na www.iklub.sk 

sekcia UBYTOVANIE, internáty Hliny - v položke "cenníky".

  Webmaster Mail Prihlásenie